Velkoobchod s malými dárkovými sáčky ekologický
0 mini-cart
 0,00

Žádné produkty v košíku.

menu

Kategorie

Obchodní a provozní podmínky

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

1 – Obchodní podmínky – Definice :
“Kupující” znamená osobu nebo firmu, která souhlasí s podmínkami, stanovenými prodávajícím o prodeji zboží, nebo jehož objednávka zboží je prodávajícím přijata.
“Zboží” znamená zboží (včetně jakýchkoliv jeho součástí a příslušenství), které Prodávající v souladu s těmito podmínkami dodává.
“Objednávka” znamená, že Kupující přijímá podmínky Prodávajícího pro prodej zboží, nebo objednávku Prodávajícího na zboží ať už prostřednictvím katalogu Prodávajícího nebo webové stránky, jejíž podmínky Kupující přijímá.
“Zboží, upravené na míru” znamená zboží objednané nebo Kupujícím, nebo jemu dodané, které bylo buď upraveno na přání nebo objednáno třetí stranou nebo vyrobeno na míru podle speciálních požadavků, určených Kupujícím.
“Neupravené zboží” jsou jakékoliv výrobky, které nejsou Zbožím, upraveným na míru.
“Prodávající” znamená Shingyo
“Podmínky” jsou standardní podmínky prodeje, určené v tomto dokumentu a zahrnující i speciální podmínky, které budou písemně dohodnuty mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Tyto podmínky určují prodej Zboží, nabízeného Prodejcem Kupujícímu, uvedenému v objednávkovém formuláři, poskytnutém na webu nebo v katalogu Prodávajícího, přičemž zboží je dodáno jako výsledek přijetí obchodních podmínek Kupujícím. Vyplněný objednávkový nebo poptávací formulář společně s Obchodními podmínkami tvoří úplnou a jedinou smlouvu mezi stranami v souvislosti s prodejem Zboží, a tvoří zákonnou, závaznou smlouvu mezi oběma stranami.

2 – Dostupnost služeb :
Náš katalog a web slouží pouze zákazníkům, žijícím v České Republice. Nepřijímáme objednávky mimo Českou Republiku.

3 – Cena a Platba :
3.1 jestliže Kupující učiní objednávku přes web Prodávajícího, cena za Zboží bude odpovídat ceně, která na webu byla uvedena v době dokončení objednávky.

3.2 Kupující může učinit objednávku buď z některého ze současných katalogů Prodávajícího, přičemž cena zboží bude uvedena v řečeném katalogu.
3.3 Pro zákazníky, kteří již mají otevřený účet u Shingyo, a pokud je objednané zboží na skladě, objednávku přes fax, web, nebo poštu automaticky začneme zpracovávat. Budeme vám telefonovat, abychom potvrdili objednávku faxem, poštou nebo přes internet pouze v případě, že jste novým zákazníkem, nebo pokud si náš telefonát vyžádáte, případně pokud bude zapotřebí potvrdit dostupnost skladem, přijetí platby nebo jiné podrobnosti o doručení.
3.4 Jestliže Kupující přijímá nabídku Prodávajícího, pak ceny, zde uvedené, platí pouze 30 dní od dat odeslání nabídky. Jestliže si Kupující přeje objednat zboží, uvedené v nabídce po uplynutí této doby, pak musí získat novou nabídku, případně zaslat poptávku ohledně ceny Zboží předtím, než učiní objednávku.
3.5 Bez ohledu na výše uvedené podmínky má Prodávající právo na změnu ceny Zboží, která odráží jakýkoliv nárůst/pokles nákladů pro Prodávajícího, ke které došlo kvůli faktoru, který Prodávající nemohl nijak ovlivnit. O této změně musí Kupujícího informovat před dodáním zboží.
3.6 Kupující zodpovídá za platbu DPH, cenu za dopravu a pojištění i jiné dodatečné poplatky k ceně za Zboží, pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně stanoveno jinak.
3.7 Podle odstavce 2.9 musí Prodávající obdržet platbu za celkovou částku zboží a veškeré poplatky za DPH, dopravu a pojištění předtím, než je objednávka přijata, pokud není písemně předem stanoveno jinak.
3.8 Pokud má Kupující u Prodávajícího založen kreditní účet, platba by měla být kompletně dokončena do 30 dnů od data, kdy byla Prodávajícím odeslána Kupujícímu faktura za Zboží. Důležitý pro platbu je především čas. Prodávající je oprávněn odmítnout jakoukoliv kreditní službu, pokud Kupující neprovede platbu do stanoveného data. navíc, pokud nebude platba provedena do stanoveného data, prodávající má právo začít strhávat penále v hodnotě 3 procenta ze základního přepočtu Národní Westminsterské Banky z částky, která vyplyne k datu splatnosti, až do obdržení účtenky Prodávajícího v plné výši částky (včetně všech zahrnutých penále), ať už před nebo po posouzení, společně se všemi oprávněnými zákonnými nebo jinými dodatečnými výdaji.
3.9 Podmínky platby pro Zboží na míru:
3.9.1 U všech objednaných výrobků na míru požadujeme zaplacení celé, nevratné částky přímo při uzavírání objednávky.
3.9.2 U všech výrobků na míru je objednávka potvrzena a nelze ji zrušit ani zboží vrátit poté, co dokument nebo předloha se specifickým návrhem byla Kupujícím schválena.
3.10 Můžete si zvolit platbu přes účet, kredit nebo BACS. Jediné, co požadujeme, je, aby noví zákazníci a ti z registrovaných, kteří si nic neobjednali déle, než 18 měsíců, zaplatili za svou první objednávku předem. Poté vám bude nastaven zákaznický účet (předmětem statusu) který vám umožní v budoucnu domlouvat objednávky se 30 denním kreditem podle článků 2.7 – 2.9.
3.11 Shingyo poskytuje službu potvrzení objednávek, učiněných faxem, emailem a poštou, pokud si ho vyžádáte. Rádi zákazníkům zatelefonujeme, ale rezervujeme si právo rozhodnout se, zda můžeme telefonovat v objemu, obvyklém pro obchodní jednání.

4 – Objednávka :
4.1 Po objednání zboží z naší stránky obdržíte e-mail s potvrzením během jedné hodiny. Jestliže jste e-mail s potvrzením neobdrželi do půl hodiny, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu. Zkontrolujte ve své emailové schránce složku spam/junk, abyste se přesvědčili, že email omylem nespadl do ní.
4.2 Poté, co jsme sáčky expedovali, vám přes e-mail zašleme fakturu k objednávce. U objednávek, obdržených do 12 hodin  obdržíte fakturu v ten samý den, protože v tentýž den budou sáčky také odeslány, to se netýká pouze víkendů.
4.3 Pokud vaše firma sídlí v České Republice a máte číslo plátce DPH pro státy EU, vložte ho prosím níže, a budete moci nakupovat s DPH v hodnotě 0%. Můžeme si dovolit doručovat s úrovní DPH 0%, protože naše ústředí má sídlo v Holandsku. Nemáte-li platné číslo plátce DPH pro EU, k celkovému součtu vám bude připočteno standardní DPH ve výši 21%.

5 – Doručení a titul :
5.1 Jakákoliv data pro doručení Zboží jsou přibližná a Prodávající nezodpovídá za žádné zpoždění dodávky zboží, ať už ji způsobil kdokoliv.
5.2 Jestliže Kupující nepřevezme zásilku zboží, pak bez omezení jakéhokoliv dalšího práva, které má Prodávající k dispozici, může Prodávající Zboží uskladnit až do doby skutečného zasání a za uskladnění Kupujícímu strhnout rozumnou částku (včetně pojištění).
5.4 Riziko poškození nebo ztráty Zboží přechází na Kupujícího : a) v případě že Zboží bude doručeno do prostor, patřících Kupujícímu, v době dodání nebo, pokud Kupující nepřevezme zásilku Zboží v době, na kterou prodejce převzetí stanovil; nebo b) v případě, že si Kupující vyžádal od Prodávajícího, aby nechal zboží bez dozoru na doručovací adrese za předpokladu, že Kupující si nepřevzal ke Zboží účtenku a podepsat převzetí zboží v čase dodání. c) V případě, že bylo zboží vyzvednuto v prostorách Prodávajícího v době, kdy Prodávající upozorní kupujícího, že je Zboží připraveno k převzetí.
5.5 Bez ohledu na doručení a riziko poškození zboží ve smyslu těchto Podmínek, nepřechází vlastnictví Zboží na Kupujícího, dokud Prodávající neobdrží platbu ve výši plné ceny za Zboží buď v hotovosti nebo v podobě kreditního fondu. Plnou cenou se rozumí zahrnuté DPH, náklady na dopravu a pojištění.
5.6 Do té doby, než přejde vlastnictví Zboží na kupujícího, může Prodávající požadovat po Kupujícím doručení zboží Prodávajícímu, a pokud tak Kupující neučiní, má právo vstoupit do prostor Kupujícího nebo jakékoliv třetí strany, kde je Zboží uskladněno, a vzít si jej zpátky.
5.7 U objednávek, které jsou učiněny do 12 hodin trvá doručení 3-5 pracovních dní. Objednávky, učiněné od pondělí do pátku, budou doručeny následující pracovní den. Pokud připadá státní svátek na pátek a/nebo pondělí, vaše objednávka bude doručena následující pracovní den. Doručení některých výrobků trvá delší dobu, a tyto jsou v našem katalogu a na webu zvýrazněny.
5.8 U dokončených objednávek se snažíme doručovat do 3-5 pracovních dní (pokud není v době objednávky stanoveno jinak). Shingyo nezodpovídá za zpoždění, způsobená dopravcem.
5.9 Všechny objednávky jsou expedovány za jednotnou cenu.
5.10 Některé výrobky jsou doručovány zákazníkům přímo od výrobce a někteří výrobci nemohou doručovat mimo Českou Republiku. Pokud to bude váš případ, naše oddělení vás o tom bude informovat.
5.11 Zásilky jsou doručovány kurýrní službou. Zboží vám bude doručeno až ke dveřím pouze v přízemí. Doručovatel/řidič vám může na základě vlastního rozhodnutí; pomoci při dopravení zboží na místo v prostorách, které zákazník určí. Tato pomoc je ale na vlastní nebezpečí zákazníka.
5.12 Nedoručujeme zboží do PO Boxů.

6 – Dostupnost :
6.1 Prodávající musí zajistit, aby měl na skladě dostatek zboží pro splnění všech objednávek, nicméně pokud dojde k nedostatku zboží na skladě v případě objednávky, kterou už kupující zaplatil, Prodávající musí, na vlastní náklady výrobek buď adekvátním způsobem nahradit, nebo Kupujícímu vrátit cenu, kterou za Zboží zaplatil co nejdříve, nejdéle do 30 dnů za jakýchkoliv okolností, nebo, má-li zákazník registrovaný účet, má kupující právo navýšit kredit o částku, která byla Kupujícímu fakturována.
6.2 Výrobky na míru. Prodávající má právo navýšit nebo snížit objem Zboží na míru o 10% z kompletní objednávky.

7 – Zrušení objednávky a vrácení peněz :
7.1 Kupující má právo zrušit objednávku na zboží na skladě, pokud dá Prodávajícímu upozornění o zrušení do 14 dní od data převzetí zásilky. Takové upozornění může proběhnout telefonicky, faxem, emailem nebo poštou, kontaktní daje jsou uvedeny níže. Pokud má zboží defekt, je Kupující povinen upozornit Prodávajícího na problém v době zrušení, telefonicky na čísle 0031481354120
Kontaktní údaje:

E-mail: info@shingyo.nl
Pošta: Sales Department, Shingyo, Elzepas 88, 6662 XB,  Elst (gld) Holandsko
7.2 Při zrušení musí Kupující vrátit Zboží Prodávajícímu na své vlastní náklady, pokud není Zboží vraceno proto, že je vadné, nesprávné, nebo protože není vhodnou náhradou ze strany Prodávajícího – v takovém případě se za cenu vrácení Zboží zaručí Prodávající nebo dopravce.
7.3 Jestliže si Kupující přeje zrušit objednávku zboží, které není na skladě, je nutné tak učinit předtím, než bude objednávka potvrzena. Zboží, které není na skladě nelze po potvrzení objednávky vrátit. Zboží, které není na skladě zahrnuje všechny výrobky, jejichž dodací lhůta je delší, než následující pracovní den.
7.4 Pokud chce Kupující vrátit Zboží prodávajícímu z jiných důvodů, než že je zboží poškozené či vadné, bude Prodávající přijímat nechtěné zboží pouze na základě svého vlastního uvážení během 14 dnů od jeho doručení. Zboží musí být neotevřené, ve stavu, ve kterém může být znovu zabaleno, a bude předmětem poplatku za převzetí ve výši £30.00 nebo 20% z ceny, podle toho, která částka je vyšší.
7.5 Kupující je povinen zajistit, že veškeré zboží, které je vraceno Prodávajícímu, bude bezpečně a pevně zabaleno, aby se vrátilo nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Prodejce má právo kupujícímu naúčtovat veškeré zboží, které nebude vinou Kupujícího schopné opětovného prodeje v souladu s odstavcem 5.5. Zboží není odesláno ani prodáváno na základě zkoušky nebo návratu.
7.6 Na účtence k vrácenému zboží uvede Prodávající kredit, výměnu, nebo částku peněz v hodnotě Zboží Kupujícího, v souladu s odstavci 5.3 – 5.5. 6.7 Záruka na výrobek se nevztahuje na jeho spotřební části, nebo na případ, kdy bylo zboží poškozeno nevhodným použitím. Kredit nebo náhrada za vrácené zboží proběhne pouze po důkladné prohlídce a potvrzení, že se jedná o výrobní vadu, na kterou se vztahuje záruka. Zavolejte nám prosím na číslo 0031481354120 a my se s vámi domluvíme na vrácení zboží. U vráceného zboží, které nespadá pod záruku, bude naúčtována standardní cena za přepravu.

8 – Právní odpovědnost:
8.1 Žádost Kupujícího, která je založena na závadě zboží a jeho snížené kvalitě, množství nebo horším stavu zboží by měla být zaslána Prodávajícímu v souladu s odstavcem 5.1 nebo (pokud není defekt nebo selhání zboží viditelné na první pohled) během 7 dní od jeho objevení, ale ne za delší dobu, než 30 dní od data doručení objednávky.
Pokud zásilka není odmítnuta a Kupující neupozorní Prodávajícího, nemá Kupující žádné právo zboží odmítnout a Prodávající nemá zodpovědnost za žádný defekt nebo poškození. Kupující je pak povinen zaplatit cenu za zboží,které bylo doručeno přesně podle smlouvy.
8.2 Doporučujeme zboží zkontrolovat ihned po převzetí zásilky. Poškození nebo neúplnou zásilku je třeba nahlásit Prodávajícímu maximálně do tří dnů. Zboží, které je odmítnuto jako poškozené musí být nahlášeno jako “Poškození zboží” ve výkazu dodavatele; zboží, které je přijato, ale je shledáno jako poškozené, musí být označeno jako “Poškozené zboží”;, zboží, které je neúplné, je třeba označit jako “zásilka nebyla doručena celá”, a Kupující musí nahlásit počet doručených kusů na dokumentu dodavatele. Poškozené nebo neúplné zásilky nesmí být na protokolu o převzetí označeny jako “nezkontrolované”. Poznámka: Pokud dokumenty dodavatele nebudou správně označeny pro poškozené nebo neúplné zásilky, pozbude platnosti smluvní odpovědnost Prodávajícího, a vznikne mu právo odmítnout Kupujícímu nahradit poškozené nebo neúplné zboží.
8.3 Pokud Kupující upozorní Prodávajícího, že existuje platný důvod k reklamaci Zboží, Prodávající oproti účtence za vrácené zboží identifikuje výrobní vadu nebo poškození a Zboží přezkoumá. Prodávající může zboží nahradit, opravit nebo za ně vrátit peníze Kupujícímu pouze z vlastní vůle, v tom případě nemá Prodávající vůči Kupujícímu žádné povinnosti. Pokud bude Zboží shledáno v pořádku a bez výrobních vad, bud vráceno Prodávajícímu na náklady Prodávajícího. Za tímto účelem nemá Prodávající žádné povinnosti vůči Kupujícímu a nezodpovídá za žádné ztráty na výdělku, administrativní komplikace, zklamání, přímé nebo nepřímé ztráty nebo újmu, vzniklé v souvislosti se Zbožím a nemá žádnou povinnost zaplatit Kupujícímu žádné peníze jako kompenzaci, kromě vrácení peněz za zboží v souladu s Obchodními podmínkami. Toto nijak neovlivňuje vaše práva zákazníka, ani nemá za účel zbavit Prodávajícího zodpovědnosti za podvodné jednání nebo smrt či zranění osob, které vyplyne z naší nedbalosti.
8.4 Předmětem odstavců 6.3 a 6.5 je záruka Prodávajícího, že zboží bude bez výrobních vad materiálu a zpracování po dobu 6 měsíců od data doručení, pokud není písemně stanoveno jinak.
8.5 Záruka od Prodávajícího podléhá následujícím podmínkám:
8.5.1 Prodávající nemá žádnou zodpovědnost za jakékoliv vady Zboží, které vyplývají z jednání Kupujícího.
8.5.2 Prodávající nemá žádnou zodpovědnost za jakékoliv vady, způsobené používáním a opotřebením, záměrným poškozením, nedbalostí, abnormálními pracovními podmínkami, vnějšími vlivy, poškozením, způsobeným kupujícím nebo třetí stranou, případně poškozením, způsobeným nesprávným používáním, instalací, modifikací či opravou Zboží.
8.5.3 U výrobků, ke kterým dostanete záruční list, například tepelně uzavíratelných sáčků, musí být záruční list vyplněn a vrácen společnosti Shingyo do 30 dní od převzetí výrobku(ů). Pokud záruční list neobdržíme do 30 dnů, pozbývá záruka platnosti.
8.5.4 Prodávající nemá žádnou zodpovědnost za výše zmíněnou záruku, jestliže celková cena za zboží nebyla zaplacena do data splatnosti faktury.
8.5.5 Výše zmíněná záruka se nevztahuje na součásti, materiál nebo vybavení, které nebylo vyrobeno Prodávajícím.
8.5.6 Výše uvedená záruka je poskytnuta jen a pouze Kupujícímu a není přenosná na třetí stranu.

9 – Ukončení :
Prodávající má právo přerušit další dodávku a prodej zboží, zastavit zásilku, která je na cestě, nebo okamžitě odstoupit od smlouvy s Kupujícím pomocí písemného upozornění, pokud Kupující poruší své povinnosti, nebo pokud není schopen zaplatit své dluhy do data splatnosti, případně pokud je proti němu vedeno insolvenční řízení nebo vyhlásí bankrot. Při ukončení okamžitě vejdou ve splatnost všechny dluhy, které má Kupující vůči Prodávajícímu v souladu s Obchodními podmínkami, a Prodávající je okamžitě zbaven povinnosti dodat Kupujícímu jakékoliv zboží.

10 – Události mimo naši kontrolu :
Prodávající nemá žádnou zodpovědnost za nedodání zboží, opoždění dodávky, poškození nebo vadu dodávaného zboží, které jsou způsobeny okolnostmi nebo událostmi, na které nemůže mít žádný vliv (včetně, ale ne pouze stávek, zdržení, událostí vyšší vůle a podobně).

11 – Všeobecné :
Pokud jakákoliv část těchto podmínek není platná, je protizákonná nebo nevymahatelná (včetně jakékoliv provize , ve které Prodávající vylučuje odpovědnost vůči Kupujícímu), platnost, zákonnost a vymahatelnost jakékoliv jiné části těchto podmínek tím není ovlivněna. Tato smlouva podléhá a je interpretována v souladu se zákony České Republiky.
11.1Vaše soukromí. Součástí naší povinnosti poskytnout vám co nejvyšší úroveň kvality služeb může být monitorování nebo nahrávání některých telefonických hovorů za účelem výcviku našich zaměstnanců
11.2 Ochrana dat. Z našeho seznamu zákazníků nebo od třetích stran získáváme vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje mohou být použity k tomu, abychom vás občas kontaktovali a informovali vás o našich službách nebo výrobcích, které by vás mohly zajímat. Pokud si přejete vaše údaje změnit, nebo už nechcete být nadále součástí našeho marketingového programu, napište nám prosím email s použitím kontaktních údajů, uvedených níže.
Příležitostně poskytujeme seznam našich zákazníků pečlivě vybraným třetím stranám, které vás mohou kontaktovat za účely marketingu. Pokud si nepřejete být takovou třetí stranou kontaktováni, prosíme napište nám email s použitím kontaktních údajů, uvedených níže.

Shingyo
Elzepas 88
6662 XB Elst (Gld)
The Netherlands

E-mail: info@shingyo.nl